Hiển thị 11–20 của 25 kết quả

Sắp xếp theo:
Used

TOYOTA COROLLA ALTIS

900,000 [Ngày]

 • Thông Tin
 • Mã xe: OU69NB9
 • Km đã đi 25 00km
 • Mã lực 1980 cc
 • Bộ chuyển số
 • Tự động
 • Nguyên liệu xăng
 • Khoang chứa 310 litres
Used

HYUNDAI 5 TẤN

Liên Hệ

 • Thông Tin
 • Mã xe: MA67NN2
 • Km đã đi 15 000 km
 • Mã lực 5980 cc
 • Bộ chuyển số
 • sàn
 • Nguyên liệu Petrol
 • Khoang chứa 510 litres
Used

ISUZU SAMCO

2,600,000 [Ngày]

 • Thông Tin
 • Mã xe: MA67NN3
 • Km đã đi 20 000 km
 • Mã lực 5980 cc
 • Bộ chuyển số
 • sàn
 • Nguyên liệu Petrol
 • Khoang chứa 510 litres
Used

HYUNDAI COUNTY

1,500,000 [Ngày]

 • Thông Tin
 • Mã xe: MA67NN7
 • Km đã đi 15 000 km
 • Mã lực 6980 cc
 • Bộ chuyển số
 • sàn
 • Nguyên liệu Petrol
 • Khoang chứa 210 litres
Used

FORD TRANSIT

1,200,000 [Ngày]

 • Thông Tin
 • Mã xe: MA67NN8
 • Km đã đi 5 000 km
 • Mã lực 1980 cc
 • Bộ chuyển số
 • Tự động
 • Nguyên liệu Petrol
 • Khoang chứa 110 litres
Used

MERCEDES SPRINTER

1,200,000 [Ngày]

 • Thông Tin
 • Mã xe: MA67NN9
 • Km đã đi 35 000 km
 • Mã lực 5980 cc
 • Bộ chuyển số
 • Tự động
 • Nguyên liệu Petrol
 • Khoang chứa 510 litres
Used

HYUNDAI UNIVERSE

3,000,000 [Ngày]

 • Thông Tin
 • Mã xe: MA67NN5
 • Km đã đi 35 000 km
 • Mã lực 5980 cc
 • Bộ chuyển số
 • sàn
 • Nguyên liệu Petrol
 • Khoang chứa 510 litres
New

container 45′

Liên Hệ

 • Thông Tin
 • Mã xe: OU69NBX
 • Km đã đi 35 000 km
 • Mã lực 5980 cc
 • Bộ chuyển số
 • sàn
 • Nguyên liệu Petrol
 • Khoang chứa 510 litres
Used

container 50′

Liên Hệ

 • Thông Tin
 • Mã xe: MA67NN1
 • Km đã đi 35 000 mi
 • Mã lực 5980 cc
 • Bộ chuyển số
 • sàn
 • Nguyên liệu Petrol
 • Khoang chứa 510 litres
Used

container 40′

Liên Hệ

 • Thông Tin
 • Mã xe: MA67NNL
 • Km đã đi 35 000 km
 • Mã lực 5980 cc
 • Bộ chuyển số
 • sàn
 • Nguyên liệu Petrol
 • Khoang chứa 510 litres